Lưu trữ thẻ: Bán cá chuỗi ngọc TPHCM

#Big Sale Quý 1/2024, Lẩu cá chuỗi ngọc, chuỗi ngọc um dưa bao ngon!

Lẩu cá chuỗi ngọc, giá tiền cá Chuỗi Ngọc: 320.000 đ/kg Quy cách: Cá sống nguyên con