Lưu trữ thẻ: cá chim trắng biển

#Big sale quý 1/2024 giá cá chim trắng biển! thịt dai ngon ngọt! bao nhiêu 1 kg?

Tên sản phẩm: cá chim trắng biển – giá cá chim trắng biển Quy phương pháp :

#Big sale quý 1/2024 Con cá chim, cá chim trắng biển giàu chất dinh dưỡng, SALE TO!

Giá sỉ Con cá chim-Giá cá chim biển bao nhiêu 1kg? Giá bán: 270.000đ/kg Quy cách: