Lưu trữ thẻ: Cá thu một nắng Côn Đảo chất lượng

#Big Sale Qúy 4/2023, Giá cá thu một nắng Côn Đảo, BAO RẺ, chất lượng!

Giá cá thu một nắng Côn Đảo, Cá thu 1 nắng Côn Đảo giá sỉ: 350.000 đ/kg Giá