Lưu trữ thẻ: Cách làm các mối phơi khô

#Big Sale Qúy 3/2023 , Đặc sản khô, mối khô, hao cơm!

Đặc sản khô, Cá mối giá sỉ TPHCM, giá bán khô cá mối rút xương: 380.000 đ/kg