Lưu trữ thẻ: Cách làm chả mực Hạ Long

#Big Sale Qúy 4/2023, Chả mực Quảng Ninh ở Sài Gòn, bao ngon nhất!

Chả mực Quảng Ninh ở Sài Gòn, giá thành chả mực Hạ long: 440.000 đ/gói 500 g