Lưu trữ thẻ: Giá ốc móng chân

#Big Sale Qúy 3/2023, Ốc móng chân quỷ, Ốc móng chân, rẻ TP.HCM!

Ốc móng chân quỷ, Ốc móng tay cồ giá sỉ, tầm giá ốc móng chân chúa: 520.000đ/kg