Lưu trữ thẻ: Giá ốc sên bạch ngọc

#New Sale Quý 2/2024, Sen bạch ngọc, Mua ốc bạch ngọc, rất rẻ!

Sen bạch ngọc, tầm giá ốc bạch ngọc: 200.000 đ/kg Quy cách : ốc sống, size: 60 – 80