Lưu trữ thẻ: Giá sỉ cá ngừ vây xanh Nhật Bản

#New Quý 3/2023, Giá cá ngừ vây xanh Nhật Bản, tươi sống, giá tốt tại HCM!

Giá cá ngừ vây xanh Nhật Bản,  giá thành bụng cá ngừ vây xanh : 3.750.000đ/kg