Lưu trữ thẻ: Giá sỉ hạt mắc khén

#Big Sale Qúy 3/2023, Nước chấm hạt mắc khén, món gia vị thần thánh!

Nước chấm hạt mắc khén, Giá sỉ hạt mắc khén, giá thành hạt mắc khén: 380.000 đ/kg