Lưu trữ thẻ: Giá sỉ tôm tích TPHCM

#Big Sale Qúy 4/2023, Tôm tích loại 1, chất lượng, tôm hoàn toàn thiên nhiên!

Tôm tích loại 1, Giá sỉ tôm tích TPHCM, tôm tích hấp chín : 380.000