Lưu trữ thẻ: Giò heo xông khói làm món gì ngon

#Big Sale Qúy 3/2023 Giò heo hun khói, rẻ bất ngờ HCM!

Giò heo hun khói, Chân giò hun khói giá sỉ, giá thành giò heo hun khói: 420.000