Lưu trữ thẻ: hải sản tu hài

#Big Sale Qúy 3/2023 Giá tu hài sống bao nhiêu 1kg? ở đâu bán giá tốt, tu hài ngon ?

Giá tu hài sống Hàng sống ô xy Giá bán: – Size 7-11 con/kg, giá

#Big Sale Qúy 3/2023 Giá ốc tu hài Việt Nam tại Hải sản Bào Ngư nhập rất hợp lý !

Giá ốc tu hài Việt Nam Hàng sống ô xy Giá bán: – Size 7-11