Lưu trữ thẻ: Hình ảnh các bè vàng.#Big Sale Qúy 3/2023

#Big Sale Qúy 3/2023 Cá bè vàng là cá gì? Bao nhiêu tiền 1 kg? Mua ở đâu tại Sài Gòn?

Sản phẩm : Cá bè vàng giá sỉ, cá bè vàng, Cá bè vàng xịn sò