Lưu trữ thẻ: Hình ảnh mực trứng tươi

#Big sale quý 1/2024 , Hình ảnh mực trứng tươi, ngon HCM!

Hình ảnh mực trứng tươi, Mực trứng bao nhiêu 1kg? giá thành mực trứng loại một (kích cỡ 25 – 40