Lưu trữ thẻ: Hình ảnh vi cá mập

#Big sale quý 1/2024 Vi cá mập sợi, chất lượng thượng hạng mua ở đâu, giá bao nhiêu?

Vi cá mập khô giá sỉ-Vi cá mập sợi: – Vi cá dòng cước thượng hạng: 4.000.000đ/100g.