Lưu trữ thẻ: hokkigai

#Big Sale Qúy 3/2023 Sò đỏ nhật bản – Sò Việt nam nhưng làm món ăn nhật bản

Sản phẩm : Sò đỏ nhật bản  Giá bán: 215.000/ kg Sò đỏ khô bán