Lưu trữ thẻ: Khô cá chỉ vàng tẩm gia vị

#Big Sale Qúy 3/2023 Kho cá chỉ vàng tươi, cá chỉ vàng khô quà tết xịn!

 Kho cá chỉ vàng tươi mức giá : 390.000 đ/kg Khô cá chỉ vàng mẫu lớn và ngon nhất.

#Big Sale Qúy 3/2023 Cá chỉ vàng chất lượng, quà tết ngon rẻ SG!

Cá chỉ vàng chất lượng, Sản phẩm : Cá chỉ vàng khô Giá bán: 250.000đ/kg.

#Big sale quý 1/2024 Khô cá chỉ vàng tẩm gia vị, ngon ngất ngây, sale to khổng lồ đầu năm!

Cá chỉ vàng khô rán giòn, Khô cá chỉ vàng tẩm gia vị mức giá khô chỉ