Lưu trữ thẻ: Khô cá dảnh làm gì ngon

#Big Sale Qúy 4/2023, Khô cá dảnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm!

Khô cá dảnh, giá thành khô cá dãnh – dòng lớn: 600.000 đ/kg (60con – 70con/kg) – mẫu trung: 500.000