Lưu trữ thẻ: khô cá đù

#Big Sale Qúy 3/2023 Khô cá đù 1 nắng – loại khô cá ngon nhất – ăn hoài không ngán!

Khô cá đù 1 nắng – cá đù còn được biết tới có tên gọi phổ biến khác là cá lù đù. Đây