Lưu trữ thẻ: Tôm hùm đông lạnh Hà Nội

#Big Sale Quý 4/2023, Tôm hùm baby đông lạnh, bao ngon tại HCM!

Tôm hùm baby đông lạnh, Giá tôm hùm Canada đông lạnh – 350g – 400g/con giá